1. VASTUTUS

1.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees Kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

1.2. Klient vastutab E-poe püsikliendiks registreerimise vormil või Tellimuse vormistamisel esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient esitab puudulikud või ebakorrektsed andmed, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest ning Müüjal on õigus nõuda Kliendilt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist.

1.3. Klient vastutab E-poe veebikeskkonda sisselogimiseks vajaliku salasõna turvalise kasutamise eest ja kohustub tagama, et tema salasõna ei satu kolmandate isikute (sh alaealiste perekonnaliikmete) valdusesse.

1.4. Juhul kui Kliendil on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Klient sellest Müüjat teavitama ning otsekohe salasõna muutma.

  1. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

2.1. Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

2.2. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

2.3. Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

2.4. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, ostukorvi sisu ja ostude ajalugu).

2.5. Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks), Toodete eest tasumiseks, Toodete kättetoimetamiseks ning personaalsete pakkumiste koostamiseks.

2.6. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Felistella OÜ, registrikoodiga 12018979, aadressiga Pikk 9, 10123 Tallinn, Harju maakond.

2.7. Müüja ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

2.7.1. kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks.

2.7.2 Tellimuse täitmise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Müüja.

2.8. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti.

2.9. Kaupmees on isikuandmete vastutav töötleja, Kaupmees edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja AS EveryPay-le.

2.10. Me hoiame kasutaja andmeid lõpmatuseni või kuni Klient soovib andmete kustutamist.